30-6-2024

Vragenlijst brengt kwetsbaarheid ouderen in kaart

Huisartsenzorg Medicom Consult Voorbereidende Vragenlijsten

De komende jaren zal het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen naar verwachting alleen maar toenemen. Het is van belang om deze categorie ouderen goed in kaart te brengen om zo complicaties ten gevolge van de kwetsbaarheid zo veel mogelijk te voorkomen. Denk hierbij onder andere aan een verhoogd risico op ziekenhuisopnames en vroegtijdig overlijden en een verminderde kwaliteit van leven.


De Tilburg Frailty Indicator en de Groninger Frailty Indicator zijn vragenlijsten met als doel de kwetsbaarheid van patiënten te screenen. Beide vragenlijsten kunnen vanaf nu voorafgaand aan het consult worden ingevuld in Medicom.

Tilburg Frailty Indicator (TFI)

De TFI is gevalideerd voor zelfstandig wonende fragiele ouderen boven de 75 jaar. Het is een vragenlijst die patiënt zelf in kan vullen of, indien dat niet mogelijk is, door de zorgverlener mondeling kan worden afgenomen. De lijst maakt duidelijk op welke componenten van fragiliteit deze betreffende patiënt problemen ervaart.

Groninger Frailty Indicator (GFI)

Ook de GFI is een gevalideerde vragenlijst om kwetsbare ouderen in kaart te brengen. In deze vragenlijsten komen verschillende domeinen van kwetsbaarheid aan bod zoals mobiliteit, cognitie, waarneming, voedingstoestand, co-morbiditeit en sociale en psychische toestand.


Consult Voorbereidende Vragenlijsten beschikbaar in Medicom

Van beide meetinstrumenten was reeds een protocol beschikbaar in Medicom. Vanaf nu is er ook een Consult Voorbereidende Vragenlijst (CVV) beschikbaar waardoor beide vragenlijsten al voor het consult in alle rust door de patiënt zelf thuis kunnen worden ingevuld. Nadat de patiënt de digitale vragenlijst heeft ingevuld, kunnen de antwoorden direct worden inlezen in het bijbehorende protocol en zo nodig worden verwerkt in het patiëntendossier. Er is op deze manier veel meer tijd om tijdens het consult in te gaan op specifieke zaken die voor de patiënt belangrijk zijn en indien nodig kan aanvullende diagnostiek gedaan worden naar de kwetsbaarheid. Via Medicom kunnen de GFI- en TFI- vragenlijsten worden verstuurd.

Deze vragenlijsten maken deel uit van de aanvullende module Consult Voorbereidende Vragenlijsten van onze softwarepartner PharmaPartners. 

Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige
Loes zûm Grotenhof
Loes zûm Grotenhof
Farmakundige

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over onze Consult Voorbereidende Vragenlijsten?