1-7-2018

Waarom wijkt het advies over inname van azathioprine af van de bijsluiter? (1)

Medicatiebegeleiding Pharmacom

Voor de diverse azathioprine tabletten hanteren de fabrikanten verschillende innameadviezen. Health Base vermeldt echter op het etiket bij alle azathioprinetabletten dat het ingenomen moet worden met water tijdens de maaltijd. Waarom is hiervoor gekozen?

Er zijn vanuit de fabrikanten momenteel 3 verschillende adviezen in omloop over het innemen van azathioprine.

 • Advies 1
  De tablet dient te worden ingenomen met ten minste 1 glas vloeistof. De tablet dient te worden ingenomen tijdens de maaltijd.

 • Advies 2
  Geen advies. Slechts een waarschuwing in het geval van misselijkheid:
  Een minderheid van de patiënten ondervindt misselijkheid wanneer azathioprine voor de eerste keer wordt gegeven. Door de tabletten na de maaltijd in te nemen wordt dit verminderd.

 • Advies 3
  Azathioprine dient ten minste 1 uur voor of 3 uur na het eten van voedsel of het drinken van melk te worden toegediend.


Inname tijdens de maaltijd

De meerderheid van de fabrikanten raadt aan om het tablet in te nemen tijdens of na de maaltijd, ter vermindering van misselijkheid. Omdat azathioprine bij 1-10% van de gebruikers misselijkheid kan geven, lijkt het inderdaad verstandig om azathioprine rond de maaltijd in te nemen. Daarom heeft Health Base het gebruiksadvies ‘bij de maaltijd innemen met water’ gekoppeld.

Het advies om de inname van azathioprine te scheiden van voedselinname is gebaseerd op studies met de actieve metaboliet 6-MP. Volgens de SPC van de fabrikant is de biologische beschikbaarheid van 6-MP met voedsel 26% lager. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot verminderde werkzaamheid, bovendien adviseren andere fabrikanten om azathioprine juist wel met voedsel in te nemen. Daarom heeft Health Base ervoor gekozen dit advies niet op te nemen.

In de GIP is het innameadvies bij alle azathioprine tabletten verwoord als ‘innemen met een half glas water bij de maaltijd’.

Roelien Janssen
Roelien Janssen
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?

Heeft u inhoudelijk vragen over dit artikel of wilt u meer weten over onze medicatiebegeleiding?