4-6-2024

Wijzigingen doseringscontrole werpt vruchten af

Pharmacom Medicatiebewaking
Wijzigingen doseringscontrole werpt vruchten af

Enkele maanden geleden heeft de afdeling medicatiebewaking de invulling van de doseringscontrole aangepast voor een aantal middelen. Uit recente data blijkt dit tot een significante signaalreductie te hebben geleid.

In oktober 2023 zijn voor enkele TNF-α-blokkers aanpassingen gedaan in de doseringscontrole. Gebruikers ondervonden voorheen veel hinderlijke signalen dat bij deze middelen handmatige controle moest plaatsvinden. Waar mogelijk hebben is er een inhoudelijke invulling gegeven aan de doseringscontrole, zodat de dosering automatisch door Pharmacom wordt uitgevoerd en niet handmatig gecontroleerd hoeft te worden. Wanneer deze invulling niet wordt overschreden, treedt er geen doseringscontrolesignaal op. Het betrof voornamelijk wegwerpspuiten van bijvoorbeeld adalimumab, certoluzimab en etanercept. Zie nieuwsbericht voor meer informatie over deze herziening.

Bijna 100% signaalreductie


Voor afdelingen van Health Base is het belangrijk om klanten met onze producten zo adequaat mogelijk te ondersteunen in een wereld waar steeds meer werk is dan mankracht. Voor deze aanpassing in de doseringscontrole hebben we een analyse uitgevoerd om te kijken wat de resultaten zijn voor de praktijk en of de aanpassing zinvol is geweest.

Over bovenstaande wijzigingen heeft de afdeling medicatiebewaking vanuit klanten die nauw betrokken zijn bij de afdeling via commissies, al positieve geluiden ontvangen. Om dit verder te bekrachtigen is met behulp van signaalregistraties teruggekeken hoe groot de signaalreductie daadwerkelijk is geweest bij enkele van de gewijzigde geneesmiddelen. Het aantal doseringscontrolesignalen is bijvoorbeeld bij adalimumab bijna 100% afgenomen, wat in totaal 60% minder medicatiebewakingssignalen betekende bij dit middel. Ditzelfde geldt voor certolizumab en etanercept (100% minder doseringscontrole, 80% minder totaal).

De signaalreductie van (nagenoeg) 100% is mogelijk doordat deze middelen veel geprotocolleerd worden voorgeschreven en dosisoverschreiding daardoor nauwelijks voorkomt. Doseringscontrolesignalen treden bij correct aanschrijven dan niet op.


Verder verminderen signaaldruk in de praktijk

Deze analyse laat zien dat deze herziening voor een substantiële afname van de signaaldruk in de apotheek heeft gezorgd. In de toekomst hoopt de afdeling meer van dit soort wijzigingen door te voeren bij middelen die in de praktijk veel doseringscontrolesignalen genereren.

Elise Ringeling
Elise Ringeling
Apotheker Medicatiebewaking

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u meer weten over onze medicatiebewaking?