Onderzoek

Om tot kwalitatief goede zorg te komen, is het belangrijk om te onderzoeken of oplossingen ook daadwerkelijk werken in de praktijk. 

AX3A1832 Bewerkt (1)

Met behulp van financiering in de vorm van ZonMw- en andere subsidies kan Health Base wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en proeftuinen opzetten. Dit leidt tot wetenschappelijke publicaties of een proefschrift, maar - net zo belangrijk - ook tot betere kennisbestanden in de ict voor zorgverleners en patiënten.

Onderstaand staan enkele voorbeelden van onderzoeken die de afgelopen jaren samen met partners in het veld uitgevoerd zijn.

Proeftuin stimuleren therapietrouw

Stichting Health Base en zorgverleners van Gezondheidscentra en apotheken Kanaleneiland en Marco Polo werken in een project samen aan begrijpelijke informatie bij de start van het gebruik van nieuwe geneesmiddelen. De Utrechtse wijk Kanaleneiland was één van de vier proeftuinen van het Make It Consortium van het Goed Gebruik Geneesmiddelenprogramma van ZonMw en bedoeld om de inzet van bewezen interventies rond therapietrouw te stimuleren.

Inmiddels is de proeftuin afgerond met positieve resultaten en is er een uitgebreid draaiboek met ondersteunende materialen ontwikkelt voor implementatie in de apotheek.

Aanvragen materialen voor implementatie in uw apotheek

Als product van de ZonMW Proeftuin 'Stimuleren Therapietrouw' is een draaiboek ontwikkeld voor het succesvol toepassen van de volgende zorgactiviteiten in uw apotheek:

  • Begrijpelijke gebruiksinstructies
  • Terugvraagmethode bij de eerste uitgifte van geneesmiddelen

Naast het draaiboek zijn er verschillende ondersteunende presentaties en -tabellen beschikbaar voor een succesvolle implementatie in uw apotheek. Wilt u het complete ondersteunende pakket aan materialen aanvragen? Stuur dan een e-mail naar info@healthbase.nl

Samenwerking

In het project werken de volgende organisaties samen: Stichting Health Base, Apotheek en Gezondheidscentrum Kanaleneiland, Apotheek en Gezondheidscentrum Marco Polo, Al Amal, Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel, Universiteit Utrecht, Nivel en Pharos.

Onderzoek 'Begrijpelijke etiketteksten'

Ekram Maghroudi heeft namens Health Base onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van etiketteksten van geneesmiddelen. Het doel van het project was om etiketteksten te optimaliseren, zodat patiënten ze beter begrijpen en het geneesmiddelgebruik verbetert. 

Uit het onderzoek bleek dat veel etiketteksten moeilijk waren, bijvoorbeeld doordat er afkortingen op het etiket stonden. Health Base heeft daarom ongeveer 90% van de bijna 9.000 doseerinstructies aangepast in de Medicatiebewaking. De tekst op het etiket staat niet op zichzelf, en is een onderdeel van het totaal aan begeleiding van de patiënt bij het juist gebruik van geneesmiddelen. 

Samenwerking

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw en vond plaats in samenwerking met de VU, de KNMP, het Nivel, Pharos, het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel en het IVM.

Ondersteunend materiaal

Health Base stelt de volgende ondersteunende materialen ter beschikking om het gebruik van de juiste doseercodes te bevorderen:

Onderzoek 'Veilige medicatie bij levercirrose'

Apotheker Rianne Weersink heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid en optimale dosering van geneesmiddelen bij levercirrose. Aanleiding was de toenemende vraag onder huisartsen en apothekers naar adviezen over dit onderwerp. Omdat het hieraan ontbrak, heeft ze veiligheids- en doseeradviezen ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek en inzichten van experts. Deze adviezen heeft Health Base doorgevoerd in de Medicatiebewaking en Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt.

Website voor zorgverleners én patiënten

Op een speciale website voor zowel zorgverleners als patiënten: www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl worden de adviezen ook verwerkt. Patiënten vinden hier informatie over welke geneesmiddelen ze kunnen gebruiken bij levercirrose en welke beter niet. Voor zorgverleners is de website zo opgezet dat zij snel en efficiënt per geneesmiddel een specifiek advies vinden over de veiligheid bij levercirrose en de optimale (start)dosering. Voor zorgverleners die meer informatie willen, staat er op de website ook de wetenschappelijke onderbouwing per advies.

Samenwerking

Health Base heeft de website en de inhoudelijke adviezen ontwikkeld in samenwerking met experts en een subsidie van ZonMw.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze onderzoeken?