Leden Redactiecommissie formularium

Ter versterking van onze redactiecommissie formularium zoeken wij:

Huisartsen en apothekers die werken of ervaring hebben met Medicom of Pharmacom. 

De Redactiecommissie formularium is de adviesraad van Health Base voor het formularium/elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) in huisartssysteem Medicom. De commissie houdt zich bezig met herziening en uitbreiding van het formularium, waaronder de implementatie van nieuwe richtlijnen en standaarden, en houdt toezicht op de inhoud van het formularium. Hiermee zijn ze hét adviesorgaan/klankbord voor de vertaling van onze kennis naar de praktijk.  

"Het formularium helpt huisartsen bij het voorschrijven van de juiste medicijnen, die ook voldoen aan de NHG-richtlijnen. De commissie is het klankbord voor Stichting Health Base. Wij controleren bijvoorbeeld of een door Health Base ontwikkeld formularium, overeenkomt met de gebruikte richtlijn." Aldus Wouter Kooijman, huisarts.


Wat is het Formularium?

Het Health Base formularium is een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) op maat. Het is hét hulpmiddel voor optimale farmacotherapie, omdat het rekening houdt met patiëntkenmerken. Ook bevat het de farmacotherapie van alle NHG-Standaarden en veel kleine kwalen. Met het Formularium beslist een huisarts stapsgewijs over de gewenste therapie. Formulariumgebruik en -registratie zijn gekoppeld aan de ICPC-codering. Het Health Base formularium is geïntegreerd in Medicom/Pharmacom.


Wanneer komt de redactiecommissie bij elkaar?

De redactiecommissie vergadert 5 keer per jaar op woensdag van 15.30 - 18.00 uur. De vergaderingen zijn (bij voorkeur) fysiek op het kantoor van Health Base, Papiermolen 36 in Houten, met en hapje en een drankje.

Waarom deelnemen aan onze commissie

  • Als huisarts ontvang je per vergadering 2 accreditatiepunten.
  • Onkostenvergoeding (ruim boven marktconform).
  • Je denkt mee over de inhoud van ons Formularium waarmee ruim 2000 huisartsen dagelijks werken.
  • Je blijft op de hoogte van de nieuwe en gewijzigde formularia.
  • Je vergadert met een enthousiaste groep huisartsen en apothekers.
  • Eventuele reiskostenvergoeding.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken huisartsen die ervaring hebben met Medicom en het formularium en apothekers die met Pharmacom werken. Een huisarts-apothekerskoppel heeft onze voorkeur, omdat Medicom en Pharmacom de medicatiestatus en het Health Base formularium samen beheren. Maar een individuele huisarts of apotheker is zeker ook van harte welkom.

Belangstelling?

Heb je belangstelling om deel te nemen aan de Redactiecommissie of heb je eerst nog een vraag?

Neem dan contact op met Wouter Kooijman, huisarts en werkzaam in het formulariumteam van Health Base via:

tel. 030 – 7400 360 of
e-mail formularium@healthbase.nl