UI-online

Uitgifte Informatie online: hét online platform voor patiëntenvoorlichting via de apotheek.

Direct aanvragen
Volledige integratie in het werkproces
Constante kwaliteit van patiëntenvoorlichting
Sterke profilering als zorgverlener

UI-online biedt professionele informatie voor uitgiftebegeleiding en productadvisering. UI-online ondersteunt uw apotheekteam bij patiëntenvoorlichting over goed en veilig geneesmiddelgebruik, met informatie (uitgiftebegeleiding, VI folders, video) in begrijpelijk Nederlands.

Optimale uitgiftebegeleiding

UI-online biedt ondersteuning bij de eerste uitgifte en het uitgiftebegeleidingsgesprek. De puntsgewijze samenvattingen vormen de leidraad voor het voorlichtingsgesprek aan de balie. UI-online is volledig geïntegreerd in het AIS (CGM, Chipsoft, FarmaSys, Promedico). Dat betekent dat u de VI-folders tijdens de receptverwerking automatisch kan tonen, printen en veilig kunt e-mailen (in Apro/Promedico). Ook is het via UI-online mogelijk om eigen documenten te maken en te beheren.

Gepersonaliseerde patiëntenvoorlichting

U kunt VI-folders op patiëntniveau voorzien van specifieke informatie uit het AIS. Persoonlijke teksten zijn bijvoorbeeld etiketteksten, adviezen bij geneesmiddelinteracties en contra-indicaties, actief medicatieoverzicht of informatie met betrekking tot leeftijd en geslacht, zoals informatie rond zwangerschap/borstvoeding.

Begrijpelijke taal

UI-online teksten zijn geschreven door apothekers. Speciaal opgeleide redacteuren zetten de teksten om in begrijpelijke taal (niveau B1/B2). Hierdoor kan 95% van de patiënten de informatie lezen en begrijpen. De teksten zijn in beknopte vorm geschreven. UI-online gebruikt geen moeilijke termen, of legt deze uit in begrijpelijke taal.

Ook als video

UI-online bevat ook Video Instructies, in plaats van de schriftelijke informatie of als aanvulling daarop. De Video Instructies zijn beschikbaar via een QR code of een filmcode op www.apotheekkiosk.nl. De video’s zijn ook te bekijken via de webapplicatie www.ui-online.nl.

Tarieven

Hieronder een overzicht van de tarieven voor 2022. Wilt u meer informatie of een abonnement op UI-online aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier onderaan deze pagina in.

Openbare apotheken en politheken € 741,- per jaar (geïntegreerd in receptverwerking)
Pharmacom-apotheken € 403,- per jaar (geen integratie)
Apotheekhoudende huisartsen € 468,- per jaar
Ziekenhuisapotheek (incl. patiëntenportaal) Op aanvraag
Koppeling patiëntenportaal/PGO Op aanvraag
Module Eigen documenten € 98,- per jaar 


Prijzen ex. btw. Als u zich in een lopend jaar abonneert dan verrekenen wij het jaarbedrag pro rato.

UI-online biedt een praktische voorlichtingsmethode voor het hele apotheekteam. Met UI-online en de Persoonlijke Informatie bied ik echt geïndividualiseerde voorlichting.
Paul Pacques Apotheker Apotheek De Baandert, Sittard

Deze organisaties werken al met UI-online

Abonnement of meer informatie?

Wilt u direct een abonnement op UI-online aanvragen of heeft u een vraag? Vul het formulier in.

Bent u al klant? Kijk dan op onze UI-online klantenpagina

030 - 740 03 60

Maak uw keuze

Abonnement UI-online aanvragen

(ter verificatie licentie geïntegreerd printen)


Na aanmelding ontvangt u uw inloggegevens op dit e-mailadres. En periodiek ontvangt u op dit e-mailadres belangrijke gebruikersinformatie over nieuwe UI-online functionaliteiten en wijzigingen.
(Zie onderaan)
(Zie onderaan. Voor ondertekening sturen wij u per e-mail de verwerkersovereenkomst.)
(U ontvangt een bevestigingsmail met verdere instructies over het toesturen van het logo.)
(Zie onderaan voor de Gebruiksvoorwaarden Eigen documenten UI-online.)

Vraag over UI-online

(wij gebruiken uw telefoonnummer alleen voor reactie op uw vraag)
(waar gaat uw vraag over)

Aanvraag module Eigen documenten UI-onlineNa aanmelding ontvangt u op dit e-mailadres uw inloggegevens en de handleiding.
(De kosten bedragen € 98,- per jaar, excl. btw. (pro rato))
(Zie onderaan)