Redactiecommissie Formularium zoekt huisartsen en apothekers

"Het formularium helpt huisartsen bij het voorschrijven van de juiste medicijnen, die ook voldoen aan de NHG-richtlijnen. De commissie fungeert als een klankbord voor Health Base. We controleren bijvoorbeeld of nieuwe richtlijnen kloppen met de NHG-standaarden." Bart Schouten, huisarts 

De Redactiecommissie Formularium is de adviesraad van Health Base voor het Formularium/EVS in Medicom. De commissie houdt zich bezig met herziening en uitbreiding van het Formularium, waaronder de implementatie van nieuwe richtlijnen en standaarden, en houdt toezicht op de inhoud van het formularium. Hiermee zijn ze hét adviesorgaan/klankbord voor de vertaling van onze kennis naar de praktijk.  

Voor versterking van de commissie zijn wij op zoek naar nieuwe leden.

Wij zoeken huisartsen en apothekers

Werkend met Medicom / Pharmacom 

Wat is het Formularium?

Het Health Base Formularium is een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) op maat. Het is hét hulpmiddel voor optimale farmacotherapie, omdat het rekening houdt met patiëntkenmerken. Ook bevat het de farmacotherapie van alle NHG-Standaarden en veel kleine kwalen. Met het Formularium beslist een huisarts stapsgewijs over de gewenste therapie. Formulariumgebruik en -registratie zijn gekoppeld aan de ICPC-codering. Het Health Base formularium is geïntegreerd in Medicom/Pharmacom.

Wanneer komt de redactiecommissie bij elkaar?

De redactiecommissie vergadert 5 keer per jaar op woensdag van 15.30 - 18.00 uur. De vergaderingen zijn allemaal online. En 1x per jaar proberen wij ‘live’ te vergaderen op het kantoor van Health Base, Papiermolen 36 in Houten. 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken huisartsen die met Medicom werken en apothekers die met Pharmacom werken. Een huisarts-apothekerskoppel heeft onze voorkeur, omdat Medicom en Pharmacom de medicatiestatus en het Health Base formularium samen beheren. Maar een individuele huisarts of apotheker is ook van harte welkom.

Waarom deelnemen aan onze commissie?

  • Je denkt mee over de inhoud van ons Formularium waarmee ruim 2000 huisartsen dagelijks werken.
  • Je blijft op de hoogte van de nieuwe en gewijzigde formularia.
  • Je vergadert met een enthousiaste groep huisartsen en apothekers.
  • Als huisarts ontvang je per vergadering 2,5 accreditatiepunten.
  • Eventuele reis- en onkostenvergoeding worden vergoed.

"De combinatie van huisartsen en apothekers in de commissie is heel handig: we lopen ieder tegen andere dingen aan in de praktijk." Peter Mourad, apotheker 

Bart Schouten (intro) en Peter Mourad zijn allebei lid van de Redactiecommissie Formularium en vertellen je hier graag over in het interview 'Meedenken over het formularium in Medicom'.

Belangstelling?

Heb je belangstelling om deel te nemen aan de Redactiecommissie of heb je eerst nog een vraag? Neem dan contact op met Marten Niessink (huisarts Formularium) via tel 030 – 7400 360 of e-mail formularium@healthbase.nl.

Delen via