Verwerking personeelsgegevens tijdens sollicitatieprocedure

 • Tijdens de procedure worden de volgende documenten met persoonsgegevens gebruik:
  • e-mails, motivatiebrieven en CV’s zoals door kandidaten naar Health Base gestuurd;
  • eventueel eigen aantekeningen gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
  • verslag van assessment indien een assessment onderdeel is van de procedure (dat is meestal niet het geval);
  • een spreadsheet met NAW-gegevens en mailadressen van alle kandidaten dat gebruikt wordt voor de administratie rondom de procedure zoals het versturen van ontvangstbevestigingen en gespreksuitnodigingen.
 • Mogelijk zal Health Base navraag doen bij referenties maar alleen na instemming van de kandidaat.
 • Health Base deelt genoemde documenten nooit met andere partijen en organisaties en ook niet met personen buiten Health Base. Toegang tot deze gegevens is alleen mogelijk door medewerkers van Health Base.
 • Health Base bewaart genoemde documenten in het beveiligde netwerk van Health Base en alleen zolang de sollicitatieprocedure loopt. Daarna worden alle documenten verwijderd.
 • Uitzondering: van kandidaten die Health Base in portefeuille wil houden worden de documenten maximaal 3 jaar bewaard maar alleen na toestemming van de kandidaat.
 • Van de genoemde documenten bestaat 1 exemplaar; documenten worden niet rondgemaild. In plaats daarvan worden documenten opgeslagen op een centrale plaats en de bij de procedure betrokken medewerkers ontvangen een link naar de documenten.
 • Kandidaten kunnen te allen tijde hun gegevens laten verwijderen of de van hen vastgelegde gegevens inzien.
Delen via