Gebruiksvoorwaarden CM-online

  1. Health Base verstrekt klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van commentarenmedicatiebewaking.nl.
  2. Het gebruik van commentarenmedicatiebewaking.nl is gekoppeld aan een abonnement. 
  3. Een abonnement wordt afgesloten voor een jaar. Dit abonnement wordt stilzwijgend verlengd. Er geldt een opzegtermijn van een maand. 
  4. Er dient een abonnement afgesloten te worden per fysieke locatie van huisartspraktijk, apotheek en instelling.
  5. Toegang tot en gebruik van commentarenmedicatiebewaking.nl is beperkt tot de huidige medewerkers van klant en alleen voor het uitvoeren van professionele zorgtaken.
  6. Inloggegevens mogen niet worden overgedragen op andere personen dan genoemd onder punt 5.
  7. Het is niet toegestaan informatie van commentarenmedicatiebewaking.nl te ontsluiten of ter beschikking te stellen voor derden en voor algemeen gebruik. Nadrukkelijk wordt hier ontsluiting van (delen van) commentarenmedicatiebewaking.nl via mail en het publieke internet bedoeld voor niet-betalende gebruikers.
  8. Het in rekening te brengen bedrag is op basis van het maximum aantal gelijktijdige sessies en de abonnementsvorm.
  9. Er moet sprake zijn van fair use (redelijk gebruik); excessief gebruik van commentarenmedicatiebewaking.nl is niet toegestaan en kan duiden op misbruik. Bij aanwijzingen voor unfair use kan Health Base toegang tot commentarenmedicatiebewaking.nl blokkeren voor de betreffende klant.
  10. Gebruik van commentarenmedicatiebewaking.nl impliceert acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.