11-1-2024

Bewaking contra-indicatie pulmonale hypertensie volledig ingericht

Pharmacom Medicom Medicatiebewaking

De contra-indicatie pulmonale hypertensie is per 1 januari 2024 verder voorzien van bewaking. De medicatiebewaking voor patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) of chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) is nu volledig ingericht volgens de laatste inzichten en de medicatieveiligheid verhoogd. De beoordeling van deze contra-indicatie is uitgewerkt door Health Base en de KNMP, in samenwerking met cardiologen.


De volgende geneesmiddelen worden bij de contra-indicatie pulmonale hypertensie nu ook bewaakt:
  • De stoffen busulfan, cyclofosfamide en mitomycine zijn geassocieerd met veno-occlusieve ziekte. Het is daarom aannemelijk dat zij bestaand pulmonale hypertensie kunnen verergeren. Wanneer dit gebeurt, dient de patiënt contact op te nemen met de behandelaar van de pulmonale hypertensie.

  • Bij interferon alfa en bèta zijn gevallen van PAH gemeld. Dit komt mogelijk door het veroorzaken van vasoconstrictie van het vaatbed. Waar mogelijk dient bij patiënten met reeds bestaande pulmonale hypertensie voor een alternatief gekozen te worden.

  • Leflunomide kan via verschillende routes pulmonale hypertensie veroorzaken of verergeren. Dit werd in verschillende cases gezien. Waar mogelijk dient leflunomide bij patiënten met pulmonale hypertensie vermeden te worden.

  • Sofosbuvir kan mogelijk zorgen voor een afname van vasodilaterende mediatoren door remming van het hepatitis C-virus-RNA. Dit heeft bij verschillende cases geleid tot PAH. Waar mogelijk dient sofosbuvir daarom vermeden te worden bij patiënten met pulmonale hypertensie.

Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) of chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) zijn complexe aandoeningen waarbij er door verschillende oorzaken sprake is van een verhoogde druk in de longslagader. Meer informatie over de aandoening en de patiëntengroep die onder de contra-indicatie valt, is te vinden op Commentaren Medicatiebewaking en de KNMP Kennisbank.

Eerder bericht advies contra-indicatie pulmonale hypertensie

De KNMP en Health Base publiceerden op 1 juli 2023 de eerste medicatiebewakingsadviezen bij de contra-indicatie pulmonale hypertensie. Daarvoor was het niet mogelijk om medicatiebewaking uit te voeren voor deze contra-indicatie. De medicatiebewakingsadviezen zijn een belangrijke stap vooruit om de juiste zorg te kunnen bieden aan patiënten met deze aandoening.

Emma de Ruiter
Emma de Ruiter
Apotheker Business Development
Maaike Diesveld
Maaike Diesveld
Apotheker Medicatiebewaking

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over dit artikel of wilt u meer weten over onze medicatiebewaking?