28-3-2024

Één etikettekst over zonlicht is duidelijker

Pharmacom Medicatiebegeleiding

Per 1 april heeft Health Base de twee etiketteksten m.b.t. een waarschuwing voor zon of uv-licht vervangen door één nieuwe etikettekst, namelijk: Blijf uit felle zon. Bescherm de huid. Daarmee is de informatie op het etiket eenduidig gemaakt en zijn er geen verschillende boodschappen meer. Ook zijn de adviezen in de GIP geactualiseerd. Voor alle geneesmiddelen waarbij een advies over zonlicht mogelijk van belang is, is de relevantie opnieuw beoordeeld.


Oude situatie sloot niet goed aan op de praktijk

Voorheen stonden er twee regels op het etiket van geneesmiddelen waarbij een waarschuwing m.b.t. zonlicht van toepassing was, namelijk:

  • De huid beschermen tegen de zon
  • Niet in de zon en niet onder de zonnebank

Echter, uit de praktijk kwamen regelmatig berichten dat het niet handig is om binnen de beperkte ruimte van het etiket twee waarschuwingen over zonlicht op twee regels onder elkaar te hebben. Het etiket bevat vaak al veel informatie. Ook werden de twee waarschuwingen soms als tegenstrijdig of als een keuze opgevat door patiënten. De waarschuwing ‘niet in de zon’ gaf vaak vragen als: ‘Mag ik dan helemaal niet meer in de zon komen? Maar ik moet dit medicijn jarenlang gebruiken?’.

Eén etikettekst over zonlicht is duidelijker

Bij de nieuwe etikettekst is opnieuw rekening gehouden met de adviezen uit de ‘Richtlijn voor het opstellen van begrijpelijke etiketteksten’. Meer informatie. Zo is de etikettekst in de gebiedende wijs geschreven. Ook geeft het aan wat je wel moet doen: ‘Blijf uit felle zon’ en bevat het geen ontkennende boodschap.

Verder geldt in het algemeen dat één boodschap per regel de voorkeur heeft. In dit geval maakt informatie op één regel echter duidelijker dat de boodschappen met elkaar te maken hebben en geen keuze zijn. In de nieuwe etikettekst over zonlicht is daarom bewust gekozen voor twee boodschappen in twee zinnen op één regel. Alleen een etikettekst met ‘Bescherm de huid tegen felle zon’ kan namelijk door patiënten worden opgevat dat je met bescherming uitgebreid kan gaan zonnen.

Etikettekst is bedoeld als trigger

De waarschuwing over zonlicht op het etiket is en kan niet volledig zijn. De nuancering die deze informatie nodig heeft past namelijk niet op het etiket. De etikettekst is bedoeld als ‘trigger’. In de GIP wordt verder uitgelegd welke klachten zonlicht in combinatie met geneesmiddelen kan veroorzaken en wat de patiënt kan doen om dit te voorkomen.

Uit recent onderzoek van een onderzoeksstagiaire is ook gebleken dat de behoefte aan een waarschuwing over zonlicht op het etiket voor patiënten verschillend is. Sommige patiënten vinden het essentieel. Anderen zijn van mening dat het voldoende is om hiervoor te waarschuwen in de bijsluiter.

Nieuwe etikettekst geeft meer nuance en sluit beter aan bij de praktijk

De nieuwe etikettekst ‘Blijf uit felle zon’ geeft meer nuance dan de oude etikettekst waarbij patiënten werd geadviseerd om niet in de zon te komen. Felle zon maakt de waarschuwing minder dwingend en roept daarmee minder angst of reactie op. De ruimte voor interpretatie is hier aanvaardbaar, want het gaat meestal om risico-minimalisatie. Maar wat is fel? Dat is uiteraard niet meteen duidelijk. In de GIP wordt verder uitgelegd wat felle zon betekent. Gekozen is om aan te sluiten op www.thuisarts.nl, namelijk: ‘Blijf uit de zon, vooral tussen 11 en 15 uur’. Verder zijn in de GIP ook adviezen opgenomen hoe je de huid moet beschermen.

Voorbeeld van een dergelijk advies in de GIP:
Bij het gebruik van dit middel kan zonlicht zorgen voor klachten zoals huiduitslag, jeuk of een rode huid. Ook kan de huid sneller verbranden. Bescherm daarom de huid tegen de zon. Blijf uit de zon, vooral tussen 11 en 15 uur. Draag beschermende kleren zoals een shirt met lange mouwen, en een hoed of pet. Smeer zonnebrandcrème met een beschermingsfactor van minimaal 30. Ga ook niet onder de zonnebank.

Verder wordt de zonnebank nu niet meer expliciet op het etiket genoemd. Dit is een bewuste keuze, omdat voor de grootste groep mensen deze informatie niet van toepassing is. Daarnaast is bij een breed publiek al bekend dat onder de zonnebank gaan schadelijk is en daarom wordt afgeraden. Zoals te zien is in bovenstaand advies, staat deze informatie nog wel in de GIP omdat er hier ook de ruimte voor is.

Maaike Faay
Maaike Faay
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?

Onze verwachting is dat de nieuwe etikettekst en de informatie in de GIP beter aansluit in de dagelijkse praktijk, voor de apotheek en voor de patiënt.

Heeft u inhoudelijke vragen over dit nieuwsbericht of wilt u meer weten over onze medicatiebegeleiding? Neem contact met ons op via patienteninformatie@healthbase.nl