30-1-2024

Verbeterde navigatie voor de digitale GIP

GIP Pharmacom Medicatiebegeleiding
Verbeterde navigatie voor de digitale GIP

Steeds vaker raadplegen patiënten informatie over hun medicatie digitaal. Als afdeling Patiënteninformatie vinden we het daarom belangrijk dat onze informatie blijft aansluiten bij de behoeften en wensen van de patiënt. Daarom worden er in februari voor de digitale versie van de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP), die beschikbaar is via het patiëntenportaal en in MGn en MedGemak, een aantal verbeteringen doorgevoerd. Dit naar aanleiding van vragen vanuit het ziekenhuis, bevindingen van het eHealth Living & Learning Lab van het Amsterdam UMC en eigen onderzoek.

De GIP is behalve als print of pdf ook digitaal beschikbaar via patiëntenportalen van ziekenhuizen of via MGn en MedGemak. Naast geneesmiddelinformatie in tekst heeft de patiënt hierbij de mogelijkheid om een video van Stichting KIJKsluiter over zijn/haar medicijn te bekijken. Op deze manier kan de patiënt kiezen of hij wil lezen of kijken. De digitale ontsluiting van de GIP zorgt ervoor dat de patiënt op ieder moment direct beschikt over begrijpelijke en betrouwbare informatie passend bij de mondelinge uitgiftebegeleiding en zijn of haar specifieke situatie.


Inspelen op de behoefte van de patiënt

De digitale ontsluiting van de GIP via patiëntenportalen is destijds uitgebreid getest om o.a. te kijken naar de gebruiksvriendelijkheid. Daarbij zijn verschillende bevindingen gelijk aangepast, zoals een groter lettertype, een printfunctie en een functie voor het voorlezen van de tekst. Inmiddels zijn we enkele jaren verder en zijn we in de tussentijd bezig geweest met het verder doorontwikkelen van de GIP. Zo hebben we zelf meer onderzoek gedaan naar de GIP en hebben we de GIP ook laten onderzoeken door het EHealth Living & Learning Lab van het Amsterdam UMC.

Op basis van deze onderzoeken en vragen vanuit de ziekenhuizen hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is de volgorde van de rubrieken aangepast, zodat het beter aansluit bij de wensen van de patiënt. Patiënten gaven aan dat zij eerst willen weten wat de werking van het medicijn is, wat je moet weten voor je het medicijn mag gebruiken en hoe je het medicijn moet gebruiken. De informatie over de bijwerkingen is daarom naar beneden verplaatst. En ook is de disclaimer aangepast, waardoor het voor de patiënt duidelijker is dat de informatie persoonlijk is en niet geschikt is voor andere mensen. Deze wijzigingen waren ook al doorgevoerd in de pdf-versie van de GIP. Zie eerdere berichtgeving.


Verbeterde navigatie

Daarnaast kregen we vanuit de praktijk verschillende meldingen over de navigatie. Daarom zijn ook daar een aantal verbeteringen doorgevoerd:

  • Alle schermen zijn nu af te sluiten met behulp van een kruisje rechtsboven.
  • Het beginscherm is aangepast, waardoor het geen tussenscherm meer is. De patiënt komt nu direct bij de tekstuele informatie uit en heeft hierbij de mogelijkheid om ook het filmpje van KIJKsluiter aan te klikken. Een voorbeeld van het nieuwe scherm ziet u op de afbeelding hieronder.

Voorbeeld nieuw scherm:

Verder is er ook alvast gekeken naar het direct doorklikken naar een andere rubriek als daarnaar verwezen wordt. Dit zal binnenkort verder worden opgepakt door onze afdeling Patiënteninformatie.


Verder door ontwikkelen van de GIP

De wijzigingen worden in de maand februari zichtbaar. Naar aanleiding van bovenstaande verbeteringen willen we opnieuw de GIP gaan testen om te kijken of het nu inderdaad beter aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt. Ook zal er gekeken worden naar andere mogelijke verbeterpunten. Heeft u zelf ook suggesties voor het verder verbeteren van onze informatie? Die horen we graag! Neem dan contact op met de afdeling Patiënteninformatie via: patienteninformatie@healthbase.nl

Channah de Haas
Channah de Haas
Apotheker Business Development
Lisse Commandeur
Lisse Commandeur
Apotheker/Onderzoeker Patiënteninformatie

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over dit artikel of wilt u meer weten over onze medicatiebegeleiding?