Redactiecommissies

Onze redactiecommissies geven advies over onze beslisondersteuning en patiëntinformatie in de praktijk.

De leden van de redactiecommissies zijn zorgverleners en patiënten die in de praktijk werken met onze Health Base content. Zowel in Nederland als in België. Onderstaand vindt u de verschillende commissies.

Redactiecommissie Patiënteninformatie

De Redactiecommissie Patiënteninformatie bestaat uit cliënten, openbare apothekers, ziekenhuisapothekers en een poliklinisch apotheker. De commissie geeft de afdeling Patiënteninformatie advies over de inhoud en opzet van de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP), uitgiftebegeleiding en etiketteksten, zodat deze aansluiten bij de praktijk en actualiteit, en begrijpelijk zijn voor de gebruiker.

Redactiecommissie Medicatiebewaking

De Redactiecommissie Medicatiebewaking is de adviesraad van Health Base voor de medicatiebewaking in onder andere Pharmacom en Medicom. De commissie bestaat uit apothekers en huisartsen die in hun dagelijks werk gebruikmaken van onze medicatiebewaking. Redactieleden denken mee over de inhoud van de medicatiebewaking en hoe dit in de praktijk toepasbaar is. Hiermee wordt geborgd dat de medicatiebewaking zo goed mogelijk aansluit aan de praktijk.  

Redactiecommissie Formularium

De Redactiecommissie formularium is de adviesraad van Health Base voor het formularium/elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) in huisartssysteem Medicom. De commissie houdt zich bezig met herziening en uitbreiding van het formularium, waaronder de implementatie van nieuwe richtlijnen en standaarden, en houdt toezicht op de inhoud van het formularium. Hiermee zijn ze hét adviesorgaan/klankbord voor de vertaling van onze kennis naar de praktijk.  

Redactiecommissie Protocollen en vragenlijsten Medicom

De Redactiecommissie Zorgprotocollen en Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV) is ons klankbord voor het waarborgen van de kwaliteit van de protocollen en vragenlijsten. De commissie bestaat uit een aantal enthousiaste (kader)huisartsen, praktijkverpleegkundigen en een POH, die ons voorzien van input vanuit de praktijk. Tijdens de vergaderingen worden nieuwe en gewijzigde protocollen en CVV’s besproken, ook meldingen uit de praktijk komen aan bod. Hierdoor blijven de protocollen en CVV’s up-to-date en van hoge kwaliteit.

Redactieraad UI-online

De redactieraad van UI-online valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Uitgifte Informatie (SUI). De raad wordt gevormd door 5 apothekers. Zij beoordelen en bewaken de inhoudelijke kwaliteit van de voorlichtingsproducten die op UI-online staan. Tevens functioneert de raad als denktank voor nieuwe initiatieven van SUI en de pragmatische uitwerking hiervan.

Onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd

De gebruikers zijn vertegenwoordigd in verschillende redactiecommissies en raden om toe te zien op de onafhankelijkheid en kwaliteit. Het redactiestatuut heeft als doel de onafhankelijkheid van de redactiecommissies te garanderen. Net zoals de verklaring belangenverstrengeling, die ook door de leden van de redactiecommissies wordt getekend.

De redactiecommissies staan bovendien garant voor de wetenschappelijke onderbouwing van onze informatie.

Nieuwe leden gezocht

Voor onze redactiecommissies zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe leden.

Reza Weber
Reza Weber
Office Manager
Jacqueline Bonten
Jacqueline Bonten
Office Manager

Vragen of verslagen?

Heeft u een vraag over de redactiecommissies of wilt u een verslag van één van de vergaderingen opvragen? Neem dan contact op met het secretariaat van Health Base.