Onderzoek

Met behulp van financiering in de vorm van ZonMw- en andere subsidies kan Health Base wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek leidt tot wetenschappelijke publicaties of een proefschrift, maar - net zo belangrijk - ook tot betere kennisbestanden in de ict voor zorgverleners en patiënten. Twee recente onderzoeken zijn 'Begrijpelijke etiketteksten' en 'Veilige medicatie bij levercirrose'.

Begrijpelijke etiketteksten

Ekram Maghroudi heeft namens Health Base onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van etiketteksten van geneesmiddelen. Het doel van het project was om etiketteksten te optimaliseren, zodat patiënten ze beter begrijpen en het geneesmiddelgebruik verbetert. 

Uit het onderzoek bleek dat veel etiketteksten moeilijk waren, bijvoorbeeld doordat er afkortingen op het etiket stonden. Health Base heeft daarom ongeveer 90% van de bijna 9.000 doseerinstructies aangepast in de Medicatiebewaking. De tekst op het etiket staat niet op zichzelf, en is een onderdeel van het totaal aan begeleiding van de patiënt bij het juist gebruik van geneesmiddelen. 

Ondersteunend materiaal
Health Base stelt de volgende ondersteunende materialen ter beschikking om het gebruik van de juiste doseercodes te bevorderen:

Samenwerking
Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw en vond plaats in samenwerking met de VU, de KNMP, het Nivel, Pharos, het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel en het IVM.

Nieuws over dit onderzoek 

Medicatie bij levercirrose

Apotheker Rianne Weersink heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid en optimale dosering van geneesmiddelen bij levercirrose. Aanleiding was de toenemende vraag onder huisartsen en apothekers naar adviezen over dit onderwerp. Omdat het hieraan ontbrak, heeft ze veiligheids- en doseeradviezen ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek en inzichten van experts. Deze adviezen heeft Health Base doorgevoerd in de Medicatiebewaking en Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt.

Website voor zorgverleners én patiënten
Op een speciale website voor zowel zorgverleners als patiënten: www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl worden de adviezen ook verwerkt. Patiënten vinden hier informatie over welke geneesmiddelen ze kunnen gebruiken bij levercirrose en welke beter niet. Voor zorgverleners is de website zo opgezet dat zij snel en efficiënt per geneesmiddel een specifiek advies vinden over de veiligheid bij levercirrose en de optimale (start)dosering. Voor zorgverleners die meer informatie willen, staat er op de website ook de wetenschappelijke onderbouwing per advies.

Samenwerking
Health Base heeft de website en de inhoudelijke adviezen ontwikkeld in samenwerking met experts en een subsidie van ZonMw.

Delen via