Onderzoek

Met behulp van externe financiering in de vorm van ZonMw- en andere subsidies kan Health Base wetenschappelijk onderzoek faciliteren. Onderzoek leidt enerzijds tot wetenschappelijke publicaties en/of een proefschrift en anderzijds tot concrete verbetering of aanvullingen in onze bestanden. Hieronder twee recente onderzoeken: Begrijpelijke etiketteksten en Medicatie bij levercirrose.

Begrijpelijke etiketteksten

Ekram Maghroudi heeft namens Health Base onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van etiketteksten van geneesmiddelen. Het doel van het project was om etiketteksten te optimaliseren, zodat patiënten ze beter begrijpen en het geneesmiddelgebruik verbetert. 

Uit het onderzoek bleek dat veel etiketteksten moeilijk waren, bijvoorbeeld doordat er afkortingen op het etiket stonden. Health Base heeft daarom ongeveer 90% van de bijna 9.000 doseerinstructies aangepast. De tekst op het etiket staat niet op zichzelf, en is een onderdeel van het totaal aan begeleiding van de patiënt bij het juist gebruik van geneesmiddelen. 

Ondersteunend materiaal
Health Base stelt de volgende ondersteunende materialen ter beschikking om het gebruik van de juiste doseercodes te bevorderen:

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw en vond plaats in samenwerking met de VU, de KNMP, het Nivel, Pharos en het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel.

Nieuwsberichten over dit onderzoek 

Medicatie bij levercirrose

Rianne Weersink doet bij Health Base onderzoek naar de veiligheid en optimale dosering van geneesmiddelen bij levercirrose. Aanleiding voor dit onderzoek was de toenemende vraag onder huisartsen en apothekers naar adviezen over dit onderwerp. Omdat het hieraan ontbrak, zijn er veiligheids- en doseeradviezen ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek en inzichten van experts. Deze adviezen worden doorgevoerd in de medicatiebewaking van de zorginformatiesystemen Pharmacom en Medicom.

Website voor zorgverleners én patiënten
Op een speciale website voor zowel zorgverleners als patiënten: www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl worden de adviezen ook verwerkt. Patiënten vinden hier informatie over welke geneesmiddelen ze kunnen gebruiken bij levercirrose en welke beter niet. Voor zorgverleners is de website zo opgezet dat zij snel en efficiënt per geneesmiddel een specifiek advies vinden over de veiligheid bij levercirrose en de optimale (start)dosering. Voor zorgverleners die meer informatie willen, staat er op de website ook de wetenschappelijke onderbouwing per advies.

Health Base heeft de website en de inhoudelijke adviezen ontwikkeld in samenwerking met experts en een subsidie van ZonMw.

Delen via