Onderzoek

Om het wetenschappelijke niveau van de kennisbestanden te verhogen faciliteert Health Base wetenschappelijk onderzoek. Health Base zoekt daarvoor externe financiering in de vorm van ZonMw- en andere subsidies. Het onderzoek leidt enerzijds tot wetenschappelijke publicaties en/of een proefschrift en anderzijds tot concrete verbetering of aanvullingen in onze bestanden. Op dit moment faciliteert Health Base 2 onderzoeken: begrijpelijke etiketteksten en medicatie bij levercirrose.

Begrijpelijke etiketteksten

Ekram Maghroudi heeft namens Health Base het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van etiketteksten van geneesmiddelen. Het doel van het project is om etiketteksten te optimaliseren, zodat patiënten ze beter begrijpen en het geneesmiddelgebruik verbetert. Health Base combineert met dit project twee belangrijke expertises: onderbouwde, praktisch toepasbare medicatiebewaking en begrijpelijke patiënteninformatie.

Uit het onderzoek bleek dat veel etiketteksten moeilijk waren, bijvoorbeeld doordat er afkortingen op het etiket stonden. Health Base heeft daarom ongeveer 90% van de bijna 9.000 doseerinstructies aangepast. De tekst op het etiket staat niet op zichzelf, en is een onderdeel van het totaal aan begeleiding van de patiënt bij het juist gebruik van geneesmiddelen. 

Ondersteunend materiaal
Health Base stelt vanaf april de volgende ondersteunende materialen ter beschikking om het gebruik van de juiste doseercodes te bevorderen:

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw en vindt plaats in samenwerking met de VU, de KNMP, het Nivel, Pharos en het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel.

Nieuwsberichten over dit onderzoek 

Medicatie bij levercirrose

Rianne Weersink doet bij Health Base onderzoek naar de veiligheid en optimale dosering van geneesmiddelen bij levercirrose. Aanleiding voor dit onderzoek was de toenemende vraag onder huisartsen en apothekers naar adviezen over dit onderwerp. Omdat het hieraan ontbrak, zijn er veiligheids- en doseeradviezen ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek en inzichten van experts. Deze adviezen worden doorgevoerd in de medicatiebewaking van de zorginformatiesystemen Pharmacom en Medicom.

Website voor zorgverleners én patiënten
Op een speciale website voor zowel zorgverleners als patiënten: www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl worden de adviezen ook verwerkt. Patiënten vinden hier informatie over welke geneesmiddelen ze kunnen gebruiken bij levercirrose en welke beter niet. Voor zorgverleners is de website zo opgezet dat zij snel en efficiënt per geneesmiddel een specifiek advies vinden over de veiligheid bij levercirrose en de optimale (start)dosering. Voor zorgverleners die meer informatie willen, staat er op de website ook de wetenschappelijke onderbouwing per advies.

Health Base heeft de website en de inhoudelijke adviezen ontwikkeld in samenwerking met experts en een subsidie van ZonMw.

Onze experts

Onze experts staan midden in de zorgpraktijk. Dagelijks dragen zij op wetenschappelijke wijze zorg voor rijke en waardevolle zorginformatie.

Neem contact met ons op
Delen via