Zorgprotocollen en CVV

Maakt u gebruik van de Zorgprotocollen in Medicom? Op deze pagina vindt u klantinformatie, met o.a. een overzicht van veelgestelde vragen en onze contactgegevens.

Algemeen


Zorgprotocollen – Medicom

De protocollenmodule in Medicom ondersteunt de gebruiker bij het op een gestructureerde wijze voeren van een consult en de verslaglegging daarvan. In de Basis module van de protocollen worden de relevante gegevens uit eerder ingevulde protocollen en het diagnostisch dossier verzameld. In de Slimme module (aanvullend op de Basis module) worden daarnaast ook andere relevante dossiergegevens verzameld zoals ICPC’s , medicatie en intoleranties. Relevante bekende waarden worden alvast op de juiste plek van het protocol ingevuld. 

Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV) - Medicom (nog in ontwikkeling, verwachting begin 2022)
De nieuwe module Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV) vermindert de registratielast voor zorgverleners en creëert meer tijd en aandacht voor de patiënt. Patiënten zijn ook beter voorbereid en hebben meer controle hebben over hun eigen zorgproces.

Lagere registratielast voor de zorgverlener
De CVV-module biedt zorgverleners de mogelijkheid om vragenlijsten digitaal toe te sturen aan patiënten. Als een patiënt de vragenlijst via MijnGezondheid.net of de app MedGemak heeft ingevuld, kunnen de resultaten direct verwerkt worden in het patiëntendossier. Door vragenlijsten voorafgaand aan het consult met de patiënt te delen, hoeft de zorgverlener tijdens het consult niet steeds dezelfde vragen te stellen. Aan de hand van de resultaten kan ook meteen op de belangrijkste zaken ingespeeld worden en is er tijd over voor persoonlijke aandacht voor de patiënt.

Waar de patiënt voorheen zijn of haar meetwaarden moest opschrijven en meenemen, maakt de CVV-module het nu mogelijk om meetwaarden digitaal op te slaan en te delen met de praktijk.

 

Veelgestelde vragen 

 

  • Ik kan in Medicom niet alle protocollen vinden die ik voorheen wel had. Hoe komt dit?

    In onze Classic module had u toegang tot alle beschikbare protocollen, ook maatwerk protocollen van andere zorggroepen. In de nieuwe Basis protocollenmodule is dit niet langer mogelijk. U zult initieel alleen toegang hebben tot de standaard protocollen en de maatwerk protocollen die uw zorggroep afneemt. Wilt u toch gebruik maken van de maatwerk protocollen van een andere zorggroep, neem dan contact op met protocollen@healthbase.nl. 

  • Waar vind ik informatie over de uitfasering van de Classic protocollen - overgang naar Basis protocollen

    Kijk voor alle beschikbare informatie op het klantenportaal van PharmaPartners. 

Verslagen redactievergaderingen


U kunt de vergaderverslagen van onze redactiecommissies opvragen via ons secretariaat.

Downloads

Neem contact met ons op

Heeft u nog een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul onderstaand formulier in. 

030 - 740 03 60
(waar gaat uw vraag over)