Zorgprotocollen en CVV

Maakt u gebruik van de Zorgprotocollen en of de nieuwe module Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV) in Medicom? Op deze pagina vindt u klantinformatie, met o.a. handleidingen, FAQ's en onze contactgegevens. Health Base ontwikkelt tevens protocollen en formularia voor u op maat. U bepaalt de inhoud, wij zorgen voor het onderhoud.

Zorgprotocollen - Medicom


De protocollenmodule in Medicom ondersteunt de gebruiker bij gestructureerde consultvoering en de belangrijkste gegevens daarvan vast te leggen. Health Base ontwerpt en onderhoudt deze zorgprotocollen.

U heeft de keuze tussen de basis- en aanvullende slimme module. De Basis module verzameld gegevens uit eerder ingevulde protocollen en het diagnostisch dossier. In de Slimme module worden ook andere dossiergegevens verzameld zoals ICPC’s, medicatie en intoleranties. Bekende waarden komen alvast op de juiste plek vooringevuld in het protocol te staan.

Meerwaarde zorgprotocollen voor uw huisartsenpraktijk

Als medewerker in de huisartsenpraktijk kunt u de zorgprotocollen van Health Base gebruiken als hulpmiddel om gestructureerd de juiste vragen te stellen aan uw patiënten. U vergeet niets en u legt de antwoorden vast, zodat u op een later moment de informatie snel kan raadplegen in uw huisartseninformatiesysteem (HIS). De protocollen zijn ontworpen conform de NHG-standaarden.

Het hele team in de huisartspraktijk kan gebruik maken van de protocollen bij het uitvoeren van de begeleiding van patiënten. Voorbeelden zijn:

  • Vastleggen van gegevens in het protocol ‘meetwaarden eigen praktijk’ of ‘anticonceptie (pil) vergeten’ door de assistent(e).
  • Vastleggen van ‘ECG beoordeling’ of ‘StaRT MSK pijnscore tool’ door de huisarts.
  • Geprotocolleerde zorg leveren aan en vastleggen hiervan bij patiënten met chronische aandoeningen (zoals CVRM, Diabetes en COPD) door de POH-er.


Waarom slimme zorgprotocollen?

Inhoudelijk is er geen verschil of het protocol Basis of in de Slimme module getoond is. Ook hebben de protocollen dezelfde naamgeving. Het verschil zit in de functionele invulling van de module. Zo verschilt de manier waarop een protocol ingevuld, aangepast, gepresenteerd en ingelezen is.


Redactiecommissie Zorgprotocollen

De Redactiecommissie Zorgprotocollen bewaakt de redactionele formule van onze protocollen. Een aantal huisartsen en POH’ers is lid van deze commissie, waardoor input vanuit de praktijk is geborgd. Daarnaast raadplegen we de gebruikers van de zorgprotocollen om deze te evalueren en waar nodig aan te passen. Lees meer over deze redactiecommissies >>

Maatwerkprotocollen - Medicom


Health Base ontwikkelt ook protocollen en formularia voor u op maat. U bepaalt de inhoud, wij zorgen voor het onderhoud. Lees meer over Medicom Maatwerk >>

Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV) - Medicom


De nieuwe module Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV) vermindert de registratielast voor zorgverleners en creëert meer tijd en aandacht voor de patiënt. Patiënten zijn ook beter voorbereid en hebben meer controle hebben over hun eigen zorgproces.

Lagere registratielast voor de zorgverlener

De CVV-module biedt zorgverleners de mogelijkheid om vragenlijsten digitaal toe te sturen aan patiënten. Als een patiënt de vragenlijst via MijnGezondheid.net of de app MedGemak heeft ingevuld, kunnen de resultaten direct verwerkt worden in het patiëntendossier. Door vragenlijsten voorafgaand aan het consult met de patiënt te delen, hoeft de zorgverlener tijdens het consult niet steeds dezelfde vragen te stellen. Aan de hand van de resultaten kan ook meteen op de belangrijkste zaken ingespeeld worden en is er tijd over voor persoonlijke aandacht voor de patiënt.

Waar de patiënt voorheen zijn of haar meetwaarden moest opschrijven en meenemen, maakt de CVV-module het nu mogelijk om meetwaarden digitaal op te slaan en te delen met de praktijk.

Verslagen redactievergaderingen


U kunt de vergaderverslagen van onze redactiecommissies opvragen via ons secretariaat.

Downloads

Neem contact met ons op

Heeft u nog een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul onderstaand formulier in. 

030 - 740 03 60
(waar gaat uw vraag over)