12-2-2024

Persoonlijke medicijninformatie draagt bij aan veilig medicijngebruik

GIP Medicatiebegeleiding Pharmacom Onderzoek

Bij Health Base creëren wij medicijninformatie op maat van de patiënt. Persoonlijke medicijninformatie zorgt ervoor dat patiënten de informatie eerder lezen, beter begrijpen én onthouden. Dit verhoogt de kennis en motivatie om medicijnen goed te gebruiken.

Nu was de vraag: weten patiënten dat ze gepersonaliseerde medicijninformatie mee krijgen?
Dit hebben wij onderzocht en wat blijkt, slechts de helft van de patiënten is hiervan op de hoogte. Daarom hebben we onze informatie onder de loep genomen.

In onderstaand artikel in het Pharmaceutisch Weekblad leest u meer over dit onderzoek. Zo leest u wat informatie persoonlijk maakt en hoe het apotheekteam kan bijdragen aan het herkennen van het persoonlijke karakter. Daarnaast is het ontwerp van de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP) aangepast, zodat de persoonlijke delen benadrukt worden.Aanpassingen ontwerp GIP

De GIP is uniek, omdat deze op maat kan worden gemaakt voor een specifieke patiënt, met tips en adviezen die speciaal gelden voor zijn of haar geslacht, leeftijd, contra-indicaties en optredende interacties.

Om de persoonlijke delen meer te benadrukken, is eind 2023 het ontwerp van de GIP aangepast. 

Digitale GIP verbeterd voor optimale ontsluiting

Ook de digitale GIP is aangepast. De informatie staat in een andere volgorde, en een disclaimer is opgenomen om patiënten te informeren dat de informatie persoonlijk kan zijn. Daarnaast is onlangs de navigatie verbeterd, om het gebruiksgemak voor de patiënt te verhogen.